Video dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội

Mời xem video dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội

 

Đã xem 3888

Các dự án khác

BIM 360 LOD300- Hạ tầng

BIM 360 LOD300- Hạ tầng

LOD 350-Cầu đi bộ-BIM_360

lod-350-cau-di-bo-bim_360

Khung tiêu chuẩn BIM

Khung tiêu chuẩn BIM

Trụ X01-Bảng tính trụ

Trụ X01-Bảng tính trụ

Video Toàn tuyến vành đai_2

Video Toàn tuyến vành đai_2

Video Cầu Đầm Thị Nại Vượt Biển Qua KCN Nhơn Hội

Video Cầu Đầm Thị Nại Vượt Biển Qua KCN Nhơn Hội

Video Cảnh quan nút phần cầu đi bộ

Video Cảnh quan nút phần cầu đi bộ

Nút giao Ngọc Hội năm_2012_ý tưởng ban đầu

Nút giao Ngọc Hội năm_2012_ý tưởng ban đầu

Video Nút giao mã vòng ý tưởng_2014

Nút giao mã vòng ý tưởng 2014

trụ x01_lod350

trụ x01_lod350
To Top