tru x01_lod350

Đã xem 419

Các dự án khác

Video dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội

Dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội

khung tieu chuan BIM

khung tieu chuan BIM

BIM 360 LOD300- Hạ tầng

BIM 360 LOD300- Hạ tầng

Trụ X01-Bảng tính trụ

Trụ X01-Bảng tính trụ

LOD 350-Cầu đi bộ-BIM 360

lod-350-cau-di-bo-bim-360
To Top