Trụ X01-Bảng tính trụ

Trụ X01-Bảng tính trụ

 

Đã xem 750

Các dự án khác

Khung tiêu chuẩn BIM

Khung tiêu chuẩn BIM

Video Cầu Đầm Thị Nại Vượt Biển Qua KCN Nhơn Hội

Video Cầu Đầm Thị Nại Vượt Biển Qua KCN Nhơn Hội

LOD 350-Cầu đi bộ-BIM_360

lod-350-cau-di-bo-bim_360

Video Toàn tuyến vành đai_2

Video Toàn tuyến vành đai_2

Video dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội

Dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội

trụ x01_lod350

trụ x01_lod350

Video Nút giao mã vòng ý tưởng_2014

Nút giao mã vòng ý tưởng 2014

Video Cảnh quan nút phần cầu đi bộ

Video Cảnh quan nút phần cầu đi bộ

Nút giao Ngọc Hội năm_2012_ý tưởng ban đầu

Nút giao Ngọc Hội năm_2012_ý tưởng ban đầu

BIM 360 LOD300- Hạ tầng

BIM 360 LOD300- Hạ tầng
To Top