nut giao Ngoc Hoi_nam 2012 _y tuong ban dau

Đã xem 220

Các dự án khác

Video dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội

Dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội

Trụ X01-Bảng tính trụ

Trụ X01-Bảng tính trụ

khung tieu chuan BIM

khung tieu chuan BIM

BIM 360 LOD300- Hạ tầng

BIM 360 LOD300- Hạ tầng

tru x01_lod350

tru-x01lod350

LOD 350-Cầu đi bộ-BIM 360

lod-350-cau-di-bo-bim-360
To Top