nut giao Ngoc Hoi_nam 2012 _y tuong ban dau

Đã xem 498

Các dự án khác

Video dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội

Dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội

khung tieu chuan BIM

khung tieu chuan BIM

tru x01_lod350

tru-x01lod350

Trụ X01-Bảng tính trụ

Trụ X01-Bảng tính trụ

BIM 360 LOD300- Hạ tầng

BIM 360 LOD300- Hạ tầng

LOD 350-Cầu đi bộ-BIM 360

lod-350-cau-di-bo-bim-360
To Top