công trình

BIM 360 Nút giao thông Ngọc Hội LOD300 nút giao thông Ngọc Hội

Trụ X01-Bảng tính trụ Trụ X01-Bảng tính trụ

Video dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội Video dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội

Video Cảnh quan nút phần cầu đi bộ Video Cảnh quan nút phần cầu đi bộ

trụ x01_lod350 trụ x01_lod350

Video Nút giao mã vòng ý tưởng_2014 nút giao mã vòng ý tưởng rồng bay về biển

Video Cầu Đầm Thị Nại Vượt Biển Qua KCN Nhơn Hội Cầu Đầm Thị Nại Vượt Biển Qua KCN Nhơn Hội

LOD 350-Cầu đi bộ-BIM_360 Xem mô hình LOD 350 cầu đi bộ.

Nút giao Ngọc Hội năm_2012_ý tưởng ban đầu Nút giao Ngọc Hội năm_2012_ý tưởng ban đầu

Video Toàn tuyến vành đai_2 Video Toàn tuyến vành đai_2

Khung tiêu chuẩn BIM Khung tiêu chuẩn BIM

To Top