Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27 - https://www.facebook.com/ctyt27nhatrang/

công trình

Trụ X01-Bảng tính trụ Trụ X01-Bảng tính trụ

Nút giao Ngọc Hội năm_2012_ý tưởng ban đầu Nút giao Ngọc Hội năm_2012_ý tưởng ban đầu

BIM 360 Nút giao thông Ngọc Hội LOD300 nút giao thông Ngọc Hội

Video Cầu Đầm Thị Nại Vượt Biển Qua KCN Nhơn Hội Cầu Đầm Thị Nại Vượt Biển Qua KCN Nhơn Hội

Video Nút giao mã vòng ý tưởng_2014 nút giao mã vòng ý tưởng rồng bay về biển

Video năng lực công ty T27 Nha Trang Video năng lực công ty T27 Nha Trang

Tư vấn và hỏi đáp

Xem thêm

Tin tức - sự kiện

Xem thêm
To Top