Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27 - https://www.facebook.com/ctyt27nhatrang/

công trình

Video Nút giao mã vòng ý tưởng_2014 nút giao mã vòng ý tưởng rồng bay về biển

Nút giao Ngọc Hội năm_2012_ý tưởng ban đầu Nút giao Ngọc Hội năm_2012_ý tưởng ban đầu

Video Cầu Đầm Thị Nại Vượt Biển Qua KCN Nhơn Hội Cầu Đầm Thị Nại Vượt Biển Qua KCN Nhơn Hội

Khung tiêu chuẩn BIM Khung tiêu chuẩn BIM

Video Toàn tuyến vành đai_2 Video Toàn tuyến vành đai_2

BIM 360 Nút giao thông Ngọc Hội LOD300 nút giao thông Ngọc Hội

Tư vấn và hỏi đáp

Xem thêm

Tin tức - sự kiện

Xem thêm
To Top