Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27 - https://www.facebook.com/ctyt27nhatrang/

công trình

Video dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội Video dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội

BIM 360 Nút giao thông Ngọc Hội LOD300 nút giao thông Ngọc Hội

Nút giao Ngọc Hội năm_2012_ý tưởng ban đầu Nút giao Ngọc Hội năm_2012_ý tưởng ban đầu

Video Cầu Đầm Thị Nại Vượt Biển Qua KCN Nhơn Hội Cầu Đầm Thị Nại Vượt Biển Qua KCN Nhơn Hội

LOD 350-Cầu đi bộ-BIM_360 Xem mô hình LOD 350 cầu đi bộ.

Tư vấn và hỏi đáp

Xem thêm

Tin tức - sự kiện

Xem thêm
To Top