Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27 - https://www.facebook.com/ctyt27nhatrang/

công trình

BIM 360 LOD300

LOD300 nút giao thông Ngọc Hội

Trụ X01-Bảng tính trụ

Video dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội

Video Cảnh quan nút phần cầu đi bộ

trụ x01_lod350

Tư vấn và hỏi đáp

  • Ngày 15 tháng 10 năm 2019

  • Ngày 15 tháng 10 năm 2019

  • Ngày 14 tháng 10 năm 2019

  • Ngày 14 tháng 10 năm 2019

  • Ngày 14 tháng 10 năm 2019

View all

Tin tức - sự kiện

To Top