Công Ty Cổ Phần Tư Vấn T27 - https://www.facebook.com/ctyt27nhatrang/

công trình

Video dự án đường vành đai kết nối Nút giao Ngọc Hội

Trụ X01-Bảng tính trụ

Nút giao Ngọc Hội năm_2012_ý tưởng ban đầu

LOD300 nút giao thông Ngọc Hội

Cầu Đầm Thị Nại Vượt Biển Qua KCN Nhơn Hội

nút giao mã vòng ý tưởng rồng bay về biển

Tư vấn và hỏi đáp

  • Ngày 15 tháng 10 năm 2019

  • Ngày 15 tháng 10 năm 2019

  • Ngày 14 tháng 10 năm 2019

  • Ngày 14 tháng 10 năm 2019

  • Ngày 14 tháng 10 năm 2019

View all

Tin tức - sự kiện

To Top